Make your own free website on Tripod.com

http://prospektus.its.ac.id/ftk.html

 

ganjel


Prospek Lulusan

Lulusan yang diharapkan adalah mampu menguasai prinsip-prinsip perancangan kapal yang berkaitan dengan masalah struktur, dinamika, hidrodinamika, teknik produksi dan teknik komputasi serta menyiapkan lulusan agar dapat berkembang lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi.